Županijska uprava za ceste djeluje na području Zadarske županije na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 1.204,00 km ,od toga 567,31 km spada u županijske ceste, a 636,69 km u lokalne ceste. Uprava za ceste je pravna osoba za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije. Županijska uprava za ceste Zadarske županije u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste.

U okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove građenja županijskih i lokalnih cesta: građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, izmještanje komunalne i druge infrastrukture, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja ceste te dijelova ceste i objekata za korištenje i održavanje. Poslovi održavanja javnih cesta: planiranje održavanja i mjera zaštite cesta i prometa na njima, redovno i izvanredno održavanje cesta, ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta, stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja cesta, osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s ceste ophodnja.

Radno vrijeme

Ponedjeljak

08:00-16:00 h

Utorak

08:00-16:00 h

Srijeda

08:00-16:00 h

Četvrtak

08:00-16:00 h

Petak

08:00-16:00 h

Subota

-

Nedjelja

-

Adresa

Our Address:

Ulica Zrinsko Frankopanska 10/2, 23000 Zadar

GPS:

44.1094381, 15.23585449999996

Ostali podatci

Kontakt osoba

Mile Fabijan, ing.prom., ravnatelj Županijske uprave za ceste

OIB

40243311947

Osnovano

1998

Naše usluge

Projektiranja te ishođenja lokacijske, građevinske, uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta, planiranje održavanja i mjera zaštite cesta i prometa na njima.

Tržište gdje posluje

Zadar, Zadarska županija

Radno vrijeme

08:00-16:00 h